О нама

         Јавно комунално предузеће ,,Зеленʼʼ Ариље основано је 25.02.1999. године. Оснивач предузећа је општина Ариље, за коју права оснивача врши Скупштина општине, која је јавно предузеће основала ради трајног обављања комуналних делатности од општег интереса: снабдевање водом за пиће, одвођење атмосферских и отпадних вода, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погебне услуге, одржавање јавне расвете, управљање јавним паркиралиштима, управљање пијацама.

 Седиште јавног предузећа је у Ариљу, улица Војводе Мишића бр. 38. 

Mali logo

Контакт

Војводе Мишића 38

31230 Ариље

Телефони: 031/3150-170

                     0800-131-132

Е-пошта: zelen.arilje@gmail.com

Друштвене мреже