Јавно комунално предузеће “ЗЕЛЕН” Ариље 

Војводе Мишића 38, 31230 Ариље

ПИБ: 102157825

Матични број: 17268104

Шифра делатности: 3600

Телефони: 031/3150-170

               0800/131-132

Е-пошта: zelen.arilje@gmail.com

 

Радно време 07:00-15:00

Радно време благајне 07:00-14:30

 

Дежурна служба: 064/84-97-344

Mali logo

Контакт

Војводе Мишића 38

31230 Ариље

Телефони: 031/3150-170

                     0800-131-132

Е-пошта: zelen.arilje@gmail.com

Друштвене мреже