Адреса предузећа:
Војводе Мишића 38, 31230 Ариље
Матични број: 17268104
ПИБ: 102157825
Претежна делатност: 3600

Електронска пошта: zelen.arilje@gmail.com

Телефони:
031/315-0170 - Централа
0800-131-132 - Call центар

Радно време:
Понедељак - Петак од 07:00 до 15:00
Викендом не радимо

Радно време благајне:
Понедељак - Петак од 07:00 до 14:30 Викендом не ради