Up

Документа

Извештај независног ревизора
Извештај независног ревизора за 2014. годину
Oдлукa о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП "Зелен" Ариље
Извештај ревизора за 2015. годину
Извештај ревизора за 2016. г.
Биланс стања за 2017-у годину
Биланс успеха за 2017-у годину
Извештај ревизора за 2017-у годину
Биланс стања за 2018-у годину
Биланс успеха за 2018-у годину
Извештај ревизора за 2018-у годину
Извештај ревизора за 2018-у годину
Напомене уз финансијске извештаје за 2018-у годину
 
 
Powered by Phoca Download